Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
O projekcie - Kobieta skutecznym przedsiębiorcą!
Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Aktualności:

W wyniku naboru wyłonione zostanie co najmniej 96 osób, które uzyskają bezzwrotne wsparcie finansowe: 23 000 zł oraz 6 x 1850 zł, a także wsparcie szkoleniowo-doradcze na utworzenie i rozwój własnej firmy.

Dla uczestników projektu podczas szkoleń przewidziany jest również:

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej w okresie 03.2017-10.2018 120-tu niezatrudnionych kobiet w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w tym min. 6 kobiet odchodzących z rolnictwa) poprzez utworzenie nowych i trwałych przedsiębiorstw w wyniku: szkoleń i doradztwa dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznania 96 uczestniczkom środków na rozwój przedsiębiorczości (w tym min. 10, które utworzą w swoich przedsiębiorstwach min. jedno dodatkowe miejsce pracy) oraz wsparcie pomostowe finansowe i doradcze.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Grupę docelową zgodnie z SZOOP RPO WL 2014-2020 stanowi: 120 kobiet (100% uczestników projektu - grupa znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy) będących os. fizycznymi w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego (zamieszkujących zgodnie z Kodeksem cywilnym), pozostającymi bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W tym:

  • min. 5% uczestników projektu stanowić będą os. odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (min. 6 osób)- kryterium premiowane (zgodnie z definicją RPO WL)
  • 60% uczestników projektu stanowić będą Kobiety bezrobotne (72K)- ze względu na ich większą motywację do zatrudnienia, 40% -bierne zawodowo (48K)
  • kobiety należące do min. 1 z pozostałych grup w najtrudniejszej sytuacji (os. niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, długotrwale bezrobotne).

Biuro projektu:

ul. Sowińskiego 16A
20-040 Lublin

Dojazd MPK nr 10, 26, 31 - przystanek UMCS

e-mail: dotacje.lublin@biuroprojektu.eu

tel: 511-794-854
511-795-115

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Beneficjent projektu:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

Adres siedziby:
64-800 Chodzież, ul. S. Małachowskiego 2B
REGON 572107982
NIP 7642058401

znajdziesz nas na na Facebooku

Scroll to top
Accessibility