Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/siteorigin-panels/inc/styles-admin.php on line 390

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Harmonogram działań - Kobieta skutecznym przedsiębiorcą!
Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /strony_projektowe/kobietaprzedsiebiorca_6.2017/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 846

 

I) NABÓR ZGŁOSZEŃ

- wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście w biurze projektu, pocztą, faxem, kurierem lub elektronicznie.

II) OCENA WNIOSKÓW

 1. ocena formalna - weryfikacja kompletności i sposobu wypełnienia dokumentacji oraz sprawdzenie czy kandydat spełnienia wszystkie kryteria uczestnictwa.
 2. ocena merytoryczna - ocena krótkiego opisu planowanej działalności gospodarczej:
  • opis planowanej działalności gospodarczej,
  • kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • planowany koszt przedsięwzięcia,
  • charakterystyka potencjalnych klientów/odbiorców/kontrahentów,
  • charakterystyka konkurencji,
  • stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji.

III) ANALIZA PREDYSPOZYCJI KANDYDATEK DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

-spotkanie z Doradcą zawodowym, który oceni predyspozycje kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej.

W wyniku naboru wyłonione zostanie co najmniej 96 osób, które uzyskają bezzwrotne wsparcie finansowe: 23 000 zł oraz 6 x 1850 zł, a także wsparcie szkoleniowo-doradcze na utworzenie i rozwój własnej firmy.

FORMY WSPARCIA:

Zakwalifikowani uczestnicy projektu dzieleni na grupy szkoleniowe po testach kompetencji na rekrutacji. Możliwość zwolnienia ze szkolenia uczestnika projektu, który posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu firmy i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Zakres szkoleń i doradztwa pozwoli przygotować uczestników projektu do prowadzenia DG i będzie adekwatny do indywidualnych potrzeb danego uczestnika projektu profesjonalnie zdiagnozowany na etapie obligatoryjnej rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym (wywiad i test kompetencji).

SZKOLENIE GRUPOWE DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W każdej edycji 5 grup x 9-14 osób- założono grupy na poziomie podstawowym (40h/gr, II ed. x 3 gr ze względu na specyfikę gr docelowej- 7 dni x średnio 6h) i średniozaawansowaną (II ed. x 2 gr x 24h/gr, 1 gr – 4 dni x 6h). W każdej gr część teoretyczna i warsztaty praktyczne. Zakres szkolenia będzie dotyczył (w zależności od potrzeb) tematyki z zakresu: księgowość, marketing, prawo pracy i podatkowe, ubezpieczenia społeczne, poprawa rentowności firmy. W tym w każdej gr obowiązkowo- przygotowanie biznesplanu- min. 4h/gr.

INDYWIDUALNE DORADZTWO

9h/os- 3 spotkania x 3h- harmonogram dostosowany do potrzeb danego uczestnika projektu.
ZAKRES: omówienie kwestii problematycznych i wątpliwych w zakresie planowania DG m.in. jej formy prawnej, rynku i konsumentów, planowanych kosztów i przychodów. Obowiązkowo- kwestie związane z tworzeniem biznesplanu.
Wymagania wobec uczestnika projektu: min. 80% obecności, zaliczenie testu sprawdzającego (na koniec szkolenia).
Dla uczestników projektu: wydane zostaną: zaświadczenia o ukończeniu wsparcia szkoleniowo– doradczego, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną, przerwa kawowa, materiały dydaktyczno- biurowe.

WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Maksymalne wsparcie na uczestnika projektu to 23.000,00zł (w zależ od zaakcept. biznesplanu)+ wkład wkład własny uczestnika projektu.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o ich przyznaniu uczestnik projektu zobowiązuje się do uzyskania wpisu do CEiDG/KRS. Po zarejestrowaniu przedsiębiorstwa -podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego między uczestnikiem projektu a Projektodawcą.
Wsparcie wypłacane jest w jednej transzy. Projekt zakłada udzielenie 96 dotacji. (II ed. x 48)
W umowie m.in. zobowiąz. uczestnika projektu do prowadzenia DG rozpoczętej w ramach projektu co najmniej przez okres 12m-cy od dnia faktycznego rozpoczęcia DG (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG/KRS). Uczestnik projektu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości min. 2% dotacji.

WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE

Dla zakwalifikowanych do otrzymania ww środków z pozytywną oceną wniosku o wsparcie pomostowe w postaci wypłat przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia DG w projekcie (ze względu na największe początkowe zapotrzebowanie na środki)- 1850zł/m-c (pokrycie niezbędnych, bieżących opłat bezpośrednich związanych z DG)- warunkiem wypłaty 1-szej raty jest podpisanie umowy, kolejnych– udokumentowanych przez uczestnika projektu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

WSPARCIE POMOSTOWE DORADCZE:

Realizowane jest przez cały okres DG w projekcie w zależności od potrzeb:

 • Wsparcie doradcze (prawno-biznesowe)- 8h/UP- różne zagadnienia związane z DG, problemami, marketingiem, księgowością, analizą rynku, sprzedażą itp.
 • Szkolenia- pula 2.500zł/os., realizowane w formie usług zlec. zakupionych przez Beneficjenta Wsparcie o charakterze specjalistycznym i indywidualnym ze względu na możliwą dużą różnorodność DG i problemy UP.
Scroll to top
Accessibility